Behandling av personuppgifter

Brunskogs Försäkringsbolag tar hand om dina personuppgifter på ett säkert sätt.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifterna inhämtas normalt direkt från dig som är kund eller som är intresserad av att bli kund, men kan även hämtas från annat bolag som Brunskogs Försäkringsbolag har samarbetsavtal med (se nedan). För att hålla våra register aktuella, kompletterar vi personuppgifterna löpande från privata och offentliga register, t.ex. SPAR. Brunskogs försäkringsbolag kan även spela in eller på annat sätt dokumentera din kommunikation med oss.

Brunskogs försäkringsbolag tar in uppgifter om dig, men även om försäkrad, medförsäkrad, inbetalare, förmånstagare och panthavare. Det är uppgifter som namn- och adressuppgifter och personnummer.

Personuppgifterna får användas inom Brunskogs försäkringsbolag för att ge en helhetsbild av ditt engagemang, för att kunna ge en god service, men även för marknadsföring, statistik, marknads- och kundanalyser. Personuppgifterna används också för att Brunskogs försäkringsbolag ska kunna uppfylla rättsliga skyldigheter samt fullgöra avtal och åtgärder som har begärts innan eller efter ett avtal har träffats. Personuppgifterna används för att Brunskogs försäkringsbolag ska kunna uppfylla de krav som ställs på verksamheten.

Personuppgifterna används i första hand inom Brunskogs försäkringsbolag, men kan lämnas ut till andra företag, föreningar och organisationer som Brunskogs försäkringsbolag samarbetar med, inom och utom EU- och EES-området, och till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag. Uppgifter om misskötta krediter kan komma att lämnas ut till UC AB. Uppgifter om ditt sakförsäkringsinnehav kan även lämnas ut till personer som du delar hushåll med. Brunskogs försäkringsbolag kan arkivera och behandla ansökningshandlingar och övriga uppgifter oavsett om din ansökan beviljas eller inte. Dina personuppgifter sparas inte under längre tid än nödvändigt.

En gång om året har du rätt att kostnadsfritt få besked om vilka personuppgifter vi har om dig, efter en skriftlig ansökan. Eventuella felaktiga personuppgifter kan du självklart be att få rättade. Du kan också skriftligen begära att dina personuppgifter inte används för direktmarknadsföring. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Brunskogs försäkringsbolag.

Kontakta oss bubbla

Ring

0570-509 09(mån-fre 8.30-16.30)

Kväll och helg

Kontakta vår jour
0570-27 51 52

Mejla