Försäkra din verksamhet

Vi hjälper er att hitta den bästa lösningen för just ert företag.

Egendomsförsäkringen omfattar all egendom som du har i dina lokaler – t.ex. inventarier och maskiner, råmaterial eller färdiga varor. Den kan också omfatta föremål som du har hyrt, leasat eller lånat och för egendom som tillfälligt förvaras hos anställda eller på någon annan plats t.ex. på arbetsområden inom Norden.

Ansvarsförsäkringen tar hand om skadeståndskrav som framställs mot företaget till följd av person- och/eller sakskada och även för vissa förmögenhetsskador. Försäkringen gäller för skador som företaget, företagets anställda och i vissa fall även företagets produkter orsakar.

Rättsskyddsförsäkringen gäller för försäkringstagaren, dennes arbetstagare och andra medförsäkrade i tvist som har direkt samband med den försäkrades innehav av fastigheter och/eller som ägare av försäkrad verksamhet. Försäkringen kan användas för att betala kostnaden för en advokat eller annat juridiskt biträde.

Avbrottsförsäkring
Avbrottsersättningen ersätter förlust av försäkringsmässigt täckningsbidrag (i princip företagets fasta kostnader och vinst) under normalt 12 månader till följd av sådan skadehändelse som kan ersättas genom egendomsförsäkringen och som inträffat på försäkringstagarens försäkringsställe, men även hos leverantör eller hos kund förutsatt att dessa bedriver sin verksamhet inom Norden.

Tjänstereseförsäkring
Om du i ditt företag gör resor där du lämnar hemorten för att övernatta och återkomma efter en eller flera dagar kan det vara klokt att komplettera din företagsförsäkring med Tjänstereseförsäkring. I detta tillägg kan du finna följande rubriker: Resgodsskydd, Reseavbrott, Försening och Kris, Sjukdom, Olycksfall, Ansvar, Rättsskydd och Överfall.

Kundolycksfall
Du som driver affär, restaurang eller annan försäljning där dina kunder kommer in i din lokal och gör affärer med dig gäller din ansvarsförsäkring om något händer kunden och du blir skadeståndsskyldig mot kunden. Om det händer din kund och du inte blir skadeståndsskyldig kan det vara bra att ha en försäkring som omfattar personskada genom olycksfall som drabbar kund och som inträffar i den försäkrades lokaler.

Konsultansvar
Om du i ditt företag får uppdrag av konsultkaraktär kan det vara klokt att komplettera med en försäkring som omfattar skadeståndsskyldighet för person- och sakskada samt ren förmögenhetsskada enligt Allmänna Bestämmelser för Konsultuppdrag (ABK) och enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler, men gäller inte för ersättningsskyldighet enligt åtagande därutöver. Konsultuppdrag kan vara av ytterst varierande karaktär och vi hjälper dig att hitta rätt i den djungel av olika Allmänna bestämmelser och föreskrifter för dina uppdrag.

Verktygsförsäkring
Är du entreprenör och har uppdrag på varierande försäkringsställen kommer du att hela tiden medföra material, varor, verktyg, arbetsredskap, reservdelar och liknande som används för utförande av dina installationer, dina montage och dina andra arbeten. Kompletterar du med en verktygsförsäkring som omfattar din egendom enligt ovan kommer du vid skadehändelser att känna dig mera tillfreds om du har detta tillägg än du kommer att göra om tillägget saknas. Verktygsförsäkring räknas som en allriskförsäkring vilket betyder att den gäller för plötslig och oförutsedd fysisk skada på eller plötslig och oförutsedd förlust av försäkrad egendom.

Vi har här enbart redovisat ett axplock av vad du kan behöva och kostnader för tilläggsförsäkringar beror, precis som för grundförsäkringarna, på omfattning, innehåll och verksamhet.

Du kontaktar oss och vi lämnar förslag på lämplig lösning för just dig.

svar:xxxxx

Kontakta oss bubbla

Ring

0570-509 09(mån-fre 8.30-16.30)

Kväll och helg

Kontakta vår jour
0570-27 51 52

Mejla