Tilläggsförsäkringar

Här kan du ladda ner och läsa om våra populära tilläggsförsäkringar.
Hör av dig till oss om du vill veta mer.

Hyrbil
Om din bil behöver repareras, eller inte kan användas på grund av en skada, ersätter vi kostnaderna för en hyrbil med 75 %. Om du inte behöver hyrbil så ersätter vi dig istället med 100kr om dagen. Ersättningen lämnas i högst 60 dagar. Självrisken uppgår till 25 % av dygns- och kilometerkostnaden.

Djurkollision
Ersätter skada som uppkommer genom kollision med djur som plötsligt och oförutsett kommit ut på körbanan. Ett krav för ersättning är att skadan är ersättningsbar genom vagnskademomentet.

Högsta ersättningsbelopp är 4.000 kr, dock högst reparationskostnaden.

Allrisk
Ersättning lämnas för plötslig och oförutsedd skada på inredning och fast utrustning i kupé och bagageutrymme, max 50.000 kr per försäkringsår. Förlust av bilnyckel och/eller nyckelkort samt sanering av tank inklusive bärgning till verkstad vid feltankning, max 10.000 kr per försäkringsår.

Kontakta oss bubbla

Ring

0570-509 09(mån-fre 8.30-16.30)

Kväll och helg

Kontakta vår jour
0570-27 51 52

Motorskada – kontakta Assistanskåren
08-520 275 86

Mejla