Begär omprövning

Ibland tycker vi olika och då vill vi väldigt gärna att du hör av dig till oss och framför dina synpunkter. Det är så vi lär oss att bli bättre och tydligare i både kommunikationen och i hur vi bemöter dig som kund.

Olika åsikter?

Tycker du att vi handlat fel i ett skadeärende? Då ska du i första hand vända dig till den som handlagt ditt ärende. Ofta räcker det med ett samtal för att reda ut eventuella missförstånd.I många fall kan vi lösa ditt ärende direkt över telefon, ibland måste vi sätta oss djupare in i vad som hänt. Då behöver vi några dagar på oss, men inom 14 dagar hör vi definitivt av oss till dig.

Om du fortfarande inte är nöjd

Lyckas vi inte göra dig nöjd begär du prövning hos Allmänna Reklamationsnämnden. Du kan också vända dig till allmän domstol för att få tvisten prövad. Då kan du ha nytta av försäkringar som omfattar rättsskydd. Dina rättsskyddsförsäkringar hos Brunskogs försäkringsbolag kan ge dig rätt till ersättning för dina ombudskostnader i samband med tvisten, även om Brunskogs försäkringsbolag är motpart.

På våra avtal tillämpas svensk lag.

Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, Telefon 08-508 860 00.

Vill du ha råd i försäkringsfrågor kan du kontakta Konsumenternas Försäkringsbyrå på telefon 0200-22 58 00 eller besök deras webbplats Konsumenternas försäkringsbyrå

Kontakta oss bubbla

Ring

0570-509 09(mån-fre 8.30-16.30)

Kväll och helg

Kontakta vår jour
0570-27 51 52

Mejla