Att resa utomlands

Lägg gärna till vårt utökade reseskydd. Där ingår bl.a. avbeställningsskydd – skyddet gäller för hela familjen och alla resor ni gör. Om ni måste avbeställa er resa på grund av akut sjukdom, olycksfallsskada eller dödsfall, så ersätter vi era resekostnader.

Och du – skriv inte om resan på Facebook eller Twitter förrän du kommit hem! Läs mer om att skydda dig mot inbrott på Stöldskyddsföreningen.

 

OM DU SKA VARA BORTA LÄNGRE ÄN 45 DAGAR – KONTAKTA OSS

Ditt reseskydd gäller i 45 dagar, ska du vara borta längre behöver du utöka med extra reseförsäkring.

 

OM DU BLIR SJUK UNDER UTLANDSRESAN

Om du skulle bli sjuk eller råka ut för en olycka är vårt servicekort bra att ha med. Det är ett intyg på att du har ett reseskydd. Servicekortet tar du med dig om du tvingas uppsöka en läkare i utlandet. Tänk på att spara kvitton på alla utlägg du vill ha ersättning för!

Om du blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall i ett annat EU/EES-land kan du ha rätt till medicinsk sjukvård på samma ekonomiska villkor som landets egna invånare. Du betalar då endast patientavgiften. Beställ ett Europeiskt Sjukförsäkringskort hos Försäkringskassan.

Om du blir sjuk och besöker läkare under dina resor:

  • Ring SOS International: 0045-70 10 50 50
  • Spara kvitton
  • Begär alltid skriftligt läkarintyg

 

OM DU TAR DIN EGEN BIL UTOMLANDS

Ska du resa med din egen bil utanför Norden kan du behöva ett Grönt kort. Det är kostnadsfritt och fungerar som bevis på att bilen har en gällande trafikförsäkring.

Om du råkar ut för en skada, kom då ihåg att:

  • Gör anmälningar enligt nedan och att begära och spara kvitton och intyg!
  • Anmäl till transportföretaget om resgods skadats eller kommit på avvägar.
  • Anmäl till Försäkringskassan vid sjukdom och/eller olycksfall.
  • Poststämpeln räknas som anmälningsdag för sjukpenning.
  • Anmäl till Polisen på orten vid stöld, inbrott, rån och överfall.
  • Anmäl till Svensk ambassad/konsulat vid dödsfall utomlands.
  • Anmäl till Brunskogs försäkringsbolag så fort du har kommit hem.

Råd och tips för hur du kan skydda dig och din bostad under din frånvaro läser du om på Stöldskyddsföreningens hemsida.

Kontakta oss bubbla

Ring

0570-509 09(mån-fre 8.30-16.30)

Kväll och helg

Kontakta vår jour
0570-27 51 52

Motorskada – kontakta Assistanskåren
08-520 275 86

Mejla