Villaförsäkring

För ditt bostadshus, din tomt, ditt garage och din utomhuspool.

Bostadshus
Bostadsrätt
Hyreslägenhet
Fritidshus

Med byggnader menar vi alla privata byggnader som du uppgett i ditt försäkringsbrev, till exempel bostadshus, fritidshus, garage och friggebod. Tänk på att även staket och flaggstång kan ingå i byggnadsförsäkringen.

Med fast inrede menar vi t ex köksinrede, badrumsinrede och ytmaterial. Om du äger en bostadsrättslägenhet kan du behöva teckna tilläggsförsäkring till din hemförsäkring för att skydda din egendom.

Ingår i försäkringen till ett värde av max 200.000 SEK, detta kan till exempel vara mur, plattläggning eller belysning.

Ansvar: Om du orsakar skada på person eller egendom kan du bli skadeståndsskyldig. Försäkringen är ett skydd för dig om du som privatperson krävs på skadestånd av någon som inte omfattas av samma villahemförsäkring som du. Försäkringen ersätter bland annat inte skadeståndskrav som har samband med ditt arbete eller gäller dig som ägare eller förare av båt och motordrivet fordon.
Rättsskydd: Detta är ett ekonomiskt skydd som gäller om du hamnar i en rättstvist som kan prövas av exempelvis tingsrätt. Vissa tvister är undantagna från rättsskyddet, exempelvis skilsmässotvister, tvister om belopp under ett halvt prisbasbelopp, tvister som har samband med ditt arbete och brottmål. Du får ersättning för dina ombuds- och rättegångskostnader.

Försäkringen gäller för sanering av bostadsohyra inom bostadshuset. Försäkringen gäller för följande typer av ohyra: vägglöss, kackerlackor, mjölbaggar, brödbaggar, plattbaggar, pälsängrar, fläskängrar, silverfisk, gråsuggor, tvestjärtar, mal, loppor, myror, getingar och andra bostadsinsekter som kan utgöra sanitär olägenhet samt råttor och möss.

Försäkring för dina saker. Med lösöre avser vi alla lösa saker i ditt hem som är avsedda för privat bruk och som du äger, hyr eller lånar, till exempel möbler, hemelektronik, kläder, böcker och andra personliga tillhörigheter som exempelvis pengar, värdehandlingar, mynt, sedlar eller frimärken. Försäkringen gäller även utanför hemmet till exempel på resan.

Resgods är ditt bagage, pengar, pass och andra handlingar som du har med dig på resan.

Under förutsättning att du har ditt lösöre försäkrat ingår alltid en försäkring för din roddbåt, vattensportbräda, kajak, kanot och segeljolle med högst 10 kvm segelyta och utan motor. Högsta värde 25.000 SEK.

Allrisk byggnad
Ett komplement till din villa- eller villahemförsäkring. Försäkringen innehåller bland annat: Plötslig och oförutsedd händelse, minskade åldersavdrag och självriskförmån.

Ja. Om du fått objudna gäster i ditt hus eller i nära anslutning till detta gäller försäkringen.

Nej. Försäkringen täcker inte om din hund tuggat sönder eller på annat sätt skadat din egendom.

Ja. Olika boenden kräver olika omfattningar av försäkring. Det är därför av stor vikt att du kontaktar oss om du flyttar.

Försäkringspremien påverkas av en rad olika faktorer och det är därför väldigt individuellt vad en försäkring för ditt hus kan kosta. Du är även varmt välkommen att ta kontakt med oss så hjälper vi till med att räkna på en offert.

Självrisk och åldersavdrag

Självrisk
Om det inträffar en skada och du får ersättning från försäkringen, får du betala en del av skadekostnaderna själv. Det är det som kallas självrisk. Självriskens storlek varierar beroende på vilken självrisk du har valt samt vilken typ av skada du råkat ut för.

Flera skadehändelser vid samma tillfälle – endast en självrisk
Inträffar flera skadehändelser vid samma tillfälle och ersättning kan betalas från flera moment i försäkringen, eller från flera av dina privatförsäkringar hos oss, betalar du bara en självrisk – den högsta.

Din självrisk står i ditt försäkringsbrev
Den självrisk du har valt framgår av ditt försäkringsbrev.

Åldersavdrag
Vid skada görs åldersavdrag beroende på den skadade egendomens ålder. Handlar det om ett skadat lösöre drar vi antingen åldersavdrag eller självrisk, gäller det däremot byggnad dras åldersavdrag och självrisk. I ditt villkor kan du läsa mer om de olika åldersavdragen.

Kontakta oss bubbla

Ring

0570-509 09(mån-fre 8.30-16.30)

Kväll och helg

Kontakta vår jour
0570-27 51 52

Motorskada – kontakta Assistanskåren
08-520 275 86

Mejla