Skadedjur

Nu är våren här och då kan villaägare drabbas av ofrivilliga hyresgäster i form av olika typer av ohyra.

Vår försäkring gäller för sanering av bostadsohyra inom bostadshuset. Försäkringen gäller för följande typer av ohyra: vägglöss, kackerlackor, mjölbaggar, brödbaggar, plattbaggar, pälsängrar, fläskängrar, silverfisk, gråsuggor, tvestjärtar, mal, loppor, myror, getingar och andra bostadsinsekter som kan utgöra sanitär olägenhet samt råttor och möss.

Försäkringen gäller dock inte för kostnader för utförande av byggnadstekniska åtgärder som t.ex. upptagning av golv. Försäkringen gäller heller inte för skador orsakade av insekter, råttor eller möss som t.ex. sönderbitna kläder.

Skulle ni råka ut för en sådan här typ av skada, då ringer ni direkt till vår samarbetspartner Nomor i Karlstad på 0771-122 300. Ha gärna ert försäkringsbrev till hands när ni pratar med Nomor

 

Brunskogs försäkringsbolag

Telefon dagtid

0570-509 09

mån-fre 8.30-16.00

Bli uppringd

Kväll och helg

Kontakta våra ombud »

Mejla

kontakt@brunskogs.se

eller fornamn@brunskogs.se

Skicka meddelande