Om oss

Om Brunskogs försäkringsbolag

Brunskogs försäkringsbolag är ett fullservicebolag inom skadeförsäkringar. Vårt område sträcker sig över hela Värmland och vårt huvudkontor ligger i Edane. Vi är ända sedan starten 1865 ett ömsesidigt försäkringsbolag, vilket innebär att vi ägs av våra kunder, det vill säga de som har sina försäkringar hos oss. I dag leds bolaget av Pär Falkevik, en släktning i 6:e led till grundaren Olof Jansson.

Vår historia

För i dag över 150 år sedan kunde våra förfäder till morgonkaffet läsa följande i dåtidens sociala medier:

  • 20 april 1840: "Hemmanet Gryttjom i Brunskog drabbades varvid 40 hus blev lagda i aska. De tillhörde fem bönder. Skadorna för husen värderades till minst 1 759 riksdaler. Detta kännbara belopp uttaxerades i socknen vid en extra stämma."
  • Tidningsnotis från 1865: "Ny brandordning i Karlstad. Varje arbetsför man mellan 18 och 55 år är skyldig att delta i släckningsarbete. Trumslagare ska slå larm vid brand."

Sådana händelser och efterverkningarna av händelserna fick följdverkningar på många sätt och så kom det sig att vi i historiska dokument kan läsa följande: 1864 i Brunskogs kyrka efter gudstjänsten tog kyrkvärden Olof Jansson från Kallviken till orda och frågade de församlade sockenborna om intresse fanns att bilda något skydd mot brandfaran.

Olof Janssons förslag togs upp till behandling och ledde till bildande av Brunskogs försäkringsbolag.

Detta hände sig 1865 och bolaget hette från början Brunskogs Brandstodsbolag. Olof Jansson blev bolagets första ordförande och verkställande ledamot i det som från början var ett renodlat brandförsäkringsbolag.

Tiderna förändras och vi med den och i dag är vi ett bolag om vilket vi med berättigande kan kalla ett fullservicebolag inom skadeförsäkringar.

Vi som jobbar här

Pär Falkevik
Pär Falkevik
VD
0570-27 51 51
par@brunskogs.se
Linda Karlsson Nikula
Linda Karlsson Nikula
Vice VD. Företag & Gård
0570-27 51 58
linda@brunskogs.se
Helge Bakklund
Helge Bakklund
Företag
0570-27 51 59
070-228 73 94
helge@brunskogs.se
Hardy Börås
Hardy Börås
Ekonomi
0570-27 51 60
hardy@langseruds.se
Susanne Thunér
Susanne Thunér
Kundtjänst
0570-27 51 56
susanne@brunskogs.se

Våra ombud

Anders Bloom
Anders Bloom
Ombud
054-12 00 00
anders@brunskogs.se

Här finns vi

Edanevägen 38, 671 70 Edane

Hitta oss på Google Maps

Kontakt

Telefon

0570-509 09

Fax

0570-509 08

Adress

Brunskogs försäkringsbolag
Edanevägen 38
671 70 Edane

E-post

kontakt@brunskogs.se

Personlig e-post

fornamn.efternamn @ brunskogs.se

Webb

www.brunskogs.se
Följ oss på Facebook »

 


Behöver du nå oss utanför våra ordinarie öppettider kan du prova att kontakta våra ombud.

Letar du efter vårt kontor i Långserud? Gå till www.langseruds.se

Brunskogs försäkringsbolag

Telefon dagtid

0570-509 09

mån-fre 8.30-16.00

Bli uppringd

Kväll och helg

Kontakta våra ombud »

Mejla

kontakt@brunskogs.se

eller fornamn@brunskogs.se

Skicka meddelande